Steeds terugkerende thema’s in het werk van Willy van den Berg zijn abstractie naast figuratie en licht tegenover donker. Half verborgen is een solitaire figuur die als een toeschouwer onderweg lijkt of bezig is aan een queeste. Wat is het doel van de tocht? Wordt gezocht naar herinneringspunten uit een droom die, hoe vredig en vervullend ze ook was, alweer vervluchtigt? Of is het doel verlossing of juist hereniging met een geliefd persoon die onvindbaar lijkt?
Ook andere mogelijkheden worden onderzocht. Soms zijn de voorstellingen figuratief. Bijna grafische vormen en lijnen worden gecombineerd met passages in kleurvlakken.

De zoeker is nu beschouwer geworden van een raadselachtige wereld die bijna leeg lijkt maar gevuld wordt door iconische vormen.
Kleine wezentjes worden omsloten door geometrische vormen of ontsnappen daar juist aan, om in een wereld van fluisterende wervelingen uit te komen. De vormen lossen zich op in kleine fantasievolle wezens uit het dierenrijk. Wat er precies gebeurt, laat de kunstenaar over aan de toeschouwer.  Ander werk nadert de abstractie. Het werk van Willy van den Berg is veelvormig, droomachtig en fantasierijk.